Velkommen til Møllerstua Service As.

Vi er stolte av å kunne tilby NILS Lubricants for det Nordiske markedet.

NILS har siden 1971 produsert og markedsført kvalitetsytende smøremidler og smøresystemer for følgende sektorer: Industri,

Jordforbedringsindustri, Landbruk, Næringsmiddelindustri, Taubane/skiheis og Motorsykler.

Til disse sektorene kan vi tilby fullstendige smøresystemer til maskiner og utstyr, samt overvåking av oljekvalitet ved laboratorietesting.

NILS tar ansvar for miljøet, og har derfor også utviklet en serie med biologisk nedbrytbare smøreprodukter av meget høy kvalitet.

NILS har også en serie med produkter som har NSF-godkjenning til bruk i næringsmiddel, kosmetisk og farmasøytisk industri.

North - Italien - Lubricants - Systems = NILS